[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Požádat o předčasný důchod – Queenserviceeg

Požádat o předčasný důchod

Flexibilní starobní důchod je nový typ důchodu, který vstoupil v platnost v roce 2021 a v následujících letech nahradí dosavadní předčasný a odložený starobní důchod.

Do důchodu můžete odejít až pět let před dosažením důchodového věku, k tomu však musíte mít více než důchodový záznam. Pokud odejdete do důchodu dříve, než je váš důchodový věk, váš důchod bude nižší. Pokud odejdete do důchodu později, bude váš důchod vyšší.

V budoucnu budete moci odebírat část důchodu, tedy polovinu částky, nebo jeho výplatu zcela pozastavit. Na rozdíl od předchozího umožňuje nový flexibilní důchodový systém těm, kteří odejdou do předčasného důchodu ve stáří, pobírat důchod i mzdu zároveň.

Abyste mohli odejít do důchodu před dosažením důchodového věku od roku 2021, musíte mít alespoň 15 let estonské důchodové praxe a celkem:

alespoň 20 let praxe v důchodu pro odchod do důchodu až o 1 rok dříve;
alespoň 25 let praxe v důchodu pro odchod do důchodu až o 2 roky dříve;
alespoň 30 let praxe v důchodu pro odchod do důchodu až o 3 roky dříve;
alespoň 35 let praxe v důchodu pro odchod do důchodu až o 4 roky dříve;
alespoň 40 let praxe v důchodu pro odchod do důchodu až o 5 let dříve.
Snižování a zvyšování důchodů bude v budoucnu záviset nejen na době odchodu do důchodu, ale také na údajích tabulky dožití statistického oddělení a úrokové sazbě dluhopisů Evropské centrální banky. Údaje, které jsou brány jako základ pro výpočet, budou dále aktualizovány jednou ročně k 1. lednu. Procento používané při přidělování důchodu se v budoucnu nezmění. Při dřívějším nebo pozdějším odchodu do důchodu bude snížení a zvýšení důchodů v roce 2022 v průměru takto:

o 5 let dříve −23,81 %

o 4 roky dříve −19,72 %

o 3 roky dříve −15,21 %

o 2 roky dříve −10,51 %

o 1 rok dříve -5,41 %

Když dosáhnete důchodového věku 0,0 %

o 1 rok později +5,82 %

o 2 roky později +12,17 %

O 3 roky později +19,18 %

O 4 roky později +26,91 %

O 5 let později +35,46 %

Údaje v tabulce jsou uvedeny podle očekávání. Procento vašeho osobního snížení nebo zvýšení se určuje podle vašeho roku a měsíce narození a také podle doby splatnosti důchodu.